Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Hookups Trend Down: Millennial Sex Lives Lag Behind Gen X

A new study pulls the sheet off millennials' sex lives, revealing that there isn't as much going on as you might expect.

via Live Science http://ift.tt/2as5xyz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου