Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Male Termites Pair Up When Females Are Scarce

Do male-male termite pairings have an evolutionary edge?

via Live Science http://ift.tt/2bxR9jO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου