Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Mind-Body Link Traced to Specific Brain Regions

The brain's thinking centers and the body's stress-response centers are linked, new research shows.

via Live Science http://ift.tt/2bQzUz7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου