Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Mysterious Supernovas Explode Twice, Giving Birth to Powerful Magnets

A mysterious kind of supernova that appears to explode twice may be giving birth to some of the most powerful magnets in the universe, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2aK5s5s

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου