Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Mystery Solved: Why Rio's Olympic Diving Pool Turned Green

When the water in Rio's Olympic outdoor diving pool turned bright green yesterday, people were baffled. Some suggested that the green came from oxidized copper in the pool's pipes, but others wondered whether urine was the culprit.

via Live Science http://ift.tt/2aN4RjE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου