Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Saved by the Whale! Humpbacks Play Hero When Orcas Attack

Marine biologists report observations of humpback whales acting as unlikely marine vigilantes, ganging up on killer whales when they attack other species.

via Live Science http://ift.tt/2aOrTJ6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου