Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Scotland's Ancient Stone Circles Built to Align with Solstice Sun

The ancient stone monuments would have created an alignment with the sun during the winter and summer solstices, as well as during the major lunar standstill.

via Live Science http://ift.tt/2b7gtPA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου