Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Shark-Toothed Power Saw Reveals Most Durable Chompers

In an experiment fit for a horror movie, researchers glued shark teeth to a power saw and ran it through a hunk of raw salmon — all in the name of learning how shark teeth interact with prey, a new study reports.

via Live Science http://ift.tt/2bgyz34

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου