Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Skydivers Become 'Human Meteors' In Honor Of The Perseids | Video

Joakim Sommer, Armando del Rey, Marco Waltenspiel and Georg Lettner took to the skies over La Palma in the Canary Islands wearing LED wing-suits.

via Live Science http://ift.tt/2aZId9d

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου