Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Skydivers Transform Into 'Shooting Stars' During Perseid Meteor Shower

The annual Perseid meteor shower peaked this week, but four daredevils were not to be outdone by the spectacular sky show. As meteors streaked across the night sky, the men jumped out of an airplane wearing LED wingsuits, transforming themselves, in essen

via Live Science http://ift.tt/2bnPDEf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου