Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Supernova Ashes Found in Tiny Magnetic Fossils

Supernova ash has been discovered in fossils that were created by bacteria on Earth, a new study finds. This finding suggests that a supernova might have played a role in an extinction event on Earth, researchers said.

via Live Science http://ift.tt/2b1uEsA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου