Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

The Disruptive Transistor – And Where It Came From | Video

You're a multi-millionaire! You personally own at least 10 million transistors. But do you know how they work? Know who invented them? Or why? Dave Brody reports the back-story of this – most disruptive – technology.

via Live Science http://ift.tt/2bad57e

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου