Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

The Maya Were Tracking the Planets Long Before Copernicus

An ancient Mayan text known as the Dresden Codex contains sophisticated astronomical calculations to correct the calendar based on the phases of Venus.

via Live Science http://ift.tt/2b9MnOe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου