Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

US Military's Robotic Submarine Hunter Completes First Tests at Sea

The future of robotic naval warfare may be anti-submarine 'Sea Hunter.'

via Live Science http://ift.tt/2aycHSc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου