Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Virtual Light Particles May Boost Quantum Computing

Scientists found that a single photon can excite two or more atoms at the same time, and it would do so in a very counterintuitive way: — by summoning one or more companion photons out of nothingness.

via Live Science http://ift.tt/2axKeXw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου