Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Watch A Blue Fire Tornado Spin | Video  

Researchers discovered that an otherwise destructive fire tornado could be harnessed for good. The “blue whirl” offers a complete combustion, with little or no soot. This cleaner burn could be utilized in oil spill remediation-by-combustion.

via Live Science http://ift.tt/2aH6XQH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου