Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Will the Great Attractor Destroy Us?

Something in the deep reaches of space is pulling Earth's galactic neighborhood toward it. What is this so-called Great Attractor, and will it eventually swallow up our cosmic home?

via Live Science http://ift.tt/2acYybH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου