Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

X-Rays Reveal 'Lost' Portrait by Edgar Degas Behind 19th-Century Painting

A hidden portrait of a mysterious woman has been found under a painting by the French artist Edgar Degas, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/2anUfWB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου