Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

'Alien Megastructure' Star Keeps Getting Stranger

Newly analyzed observations by NASA's planet-hunting Kepler space telescope show that the star KIC 8462852 — whose occasional, dramatic dips in brightness still have astronomers scratching their heads — has also dimmed overall during the last few years.

via Live Science http://ift.tt/2cT5vjc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου