Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Are the Nobel Prizes Missing Female Scientists?

The Nobel Prize has a woman problem. A total of 203 people have won the Nobel Prize in physics, but only two were women. Many scientists say those numbers point to a fundamental problem with the prizes and how they are awarded.

via Live Science http://ift.tt/2dFhNeK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου