Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Meet Grandad: Weird, Ancient Reptile Gave Rise to Mammals

Two weird, mammal-like reptiles that sort of looked like scaly rats, each smaller than a loaf of bread, roamed ancient Brazil about 235 million years ago, likely dining on insects the predators snagged with their pointy teeth, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2dssMtV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου