Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Can Eating Cinnamon Cool Off the Stomach?

Eating cinnamon may cool of the stomach, a new study in animals suggests.

via Live Science http://ift.tt/2dSbp58

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου