Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Before Nobel Prizes: Gifts Reigned as Early Science’s Currency

People have always known science would advance faster with various incentives and rewards. As modern experimental science took off, these took the form of gifts and favors to and from wealthy elites.

via Live Science http://ift.tt/2cQceut

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου