Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Roman Bullets Tell Story of 1,800-Year-Old Attack on Scottish Fort

A bloody assault by Roman legions on a hill fort in Scotland around 1,800 years ago is being pieced together using the remains of Roman missile weapons that were used in the attack.

via Live Science http://ift.tt/2du4Dz9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου