Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Experience the Thrill of an Everest Expedition in New Virtual Reality Film

Armchair adventurers, rejoice! A new virtual-reality documentary series will let you join a team of mountaineers as they tackle a perilous climb up Mount Everest.

via Live Science http://ift.tt/2dZu8rt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου