Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

On a Long Trip to Mars, Cosmic Radiation May Damage Astronauts' Brains

President Obama today announced ambitions for the U.S. to send people to Mars by 2030. But a new study shows that the radiation of space could be damaging to the brain.

via Live Science http://ift.tt/2daE67F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου