Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

'Head Rush' Linked with Increased Risk for Dementia in Older Adults

If you've ever felt a rush of dizziness after standing up too quickly, take heed: Older adults who experience that disorienting feeling frequently may be more likely to develop dementia, a new study from the Netherlands finds.

via Live Science http://ift.tt/2dHee7i

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου