Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

FDA to Parents: Don't Give Your Kids Homeopathic Teething Tablets

Some tablets and gels aimed at helping to soothe babies' teething pains may be dangerous for infants and toddlers, the Food and Drug Administration (FDA) announced in a statement Sept. 30.

via Live Science http://ift.tt/2cO6HQ7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου