Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

What Is 'Hangover Free' Synthetic Alcohol, and Is It Safe?

A drink called "alcosynth" is being touted as a hangover-free version of synthetic alcohol. But what's in it, and is it really safe to drink?

via Live Science http://ift.tt/2dnvRrP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου