Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Goliath Birdeater: Images of a Colossal Spider

Imagine a spider as big as a child's forearm that weighs as much as a puppy. That's how huge the South American Goliath birdeater — arguably the world's largest spider — can be.

via Live Science http://ift.tt/2eC1Ac8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου