Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

In Photos: The UK's Geologic Wonders

Photos of craggy rock and a time-lapse photo of stars are just two of the winning entries for the "100 Great Geosites" photography competition, held by The Geological Society of London.

via Live Science http://ift.tt/2epDLPQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου