Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Where Did Satan Come From?

The devil goes by many names — Satan, the Prince of Darkness, Beelzebub and Lucifer to name a few — but besides this list of aliases, what do people really know about the brute? That is, how did the story of Satan originate?

via Live Science http://ift.tt/2dQFT6H

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου