Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Scopes Monkey Trial: Science on the Stand

The 1925 case against the teaching of evolution had a long-lasting effect on Americans' perception of science.

via Live Science http://ift.tt/2dulVui

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου