Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Artificial Blood Vessels Grow After They're Implanted

Researchers are looking for a way to make artificial blood vessels, for children born with certain defects. But the fact that current artificial blood vessels can't grow as a child grows is a problem.

via Live Science http://ift.tt/2cAn6MX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου