Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Mystery Over Face-Down Skeleton Partly Solved

X-ray analysis reveals the 17-century man carried a satchel full of coins.

via Live Science http://ift.tt/2dBv09C

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου