Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Asthma Inhaler Shrinks to Credit Card Size in New Design

People suffering from asthma may soon have a new alternative to traditional — and bulky — inhalers.

via Live Science http://ift.tt/2dnYfrD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου