Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Gary Johnson's 'Aleppo Moments': Why We Get Brain Freeze

Stress and sleep deprivation can impair our ability to process, store and retrieve memories.

via Live Science http://ift.tt/2dKLM5C

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου