Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Facts About Porcupines

Porcupines are large, slow-moving rodents with sharp quills on their backs. They are found on every continent except Antarctica.

via Live Science http://ift.tt/2cPCNhE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου