Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ancient City Gate and Shrine from Hebrew Bible Uncovered

An ancient city gate and shrine that King Hezekiah ordered to be destroyed during the eighth century B.C., according to the Hebrew Bible, are seeing the light of day following an excavation in Israel, archaeologists reported today (Sept. 28).

via Live Science http://ift.tt/2dfBWq7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου