Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

5,000-Year-Old Swirling Rock Art in Scotland Remains a Mystery

Archaeologists in Glasgow, Scotland, briefly excavated and then reburied the Cochno Stone, which holds one of the best examples of a kind of swirling artwork in Europe.

via Live Science http://ift.tt/2cB2gYL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου