Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Fly-Through SpaceX's Massive 'Fun' Spaceship To Mars and Beyond | Video

SpaceX CEO Elon Musk gives the audience at IAC2016 a first look at an animation of the interior of the spaceship that can possibly have up to 100 passengers. Musk says that the trips will be fun with zero-g games, movies, restaurants and more.

via Live Science http://ift.tt/2ds1sab

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου