Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Facts About the Global Seed Vault

The Global Seed Vault is a storage facility that safely stores the world's seeds in case of worldwide disaster.

via Live Science http://ift.tt/2cJItal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου