Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Foldable Bike Helmet Offers Recyclable Protection

A novel bike helmet design introduces an option that would be affordable, collapsible, biodegradable and available from a curbside vending machine.

via Live Science http://ift.tt/2dBL0sq

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου