Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Naval Whodunit: How the Doomed Crew of Arctic Expedition Died

The crew on the doomed 1845 Franklin Expedition aimed at navigating the fabled Northwest Passage likely didn't die of scurvy, but rather from tuberculosis, respiratory illness and cardiovascular disease, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2cWh4lN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου