Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Religion May Motivate Humanity's Future Expansion into Space

It's been more than 40 years since a human stepped on another world, and the usual motivators — national pride, scientific discovery, and even profit — may not be enough. Instead, people may turn to religion, according to some experts.

via Live Science http://ift.tt/2dhLEtu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου