Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Piltdown Man: Infamous Fake Fossil

The Piltdown Man, claimed to be a "missing link," was one of the most successful and consequential hoaxes in scientific history.

via Live Science http://ift.tt/2daDrGk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου