Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Clown Sightings Not Always a Laughing Matter

In a growing list of states, people have unsettling tales to tell of enigmatic and downright sinister clown sightings.

via Live Science http://ift.tt/2dhijiN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου