Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Crikey! 'Unluckiest Man in Australia' Gets 2 Penis Spider Bites in a Year

After being bitten on the penis -- twice -- by spiders, a Australian man calls himself "the most unlucky guy in the country."

via Live Science http://ift.tt/2dfQLJg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου