Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Animal Sex: How Nautiluses Do It

Mating in these strange-looking mollusks lasts for 2 to 3 hours, but it's unclear what exactly is going on during this time.

via Live Science http://ift.tt/2dGA1Ni

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου