Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ig Nobel Winner: Why I Lived Like a Badger, an Otter, a Deer and a Bird

When Charles Foster wanted to open his senses to the world he took to the woods.

via Live Science http://ift.tt/2cQkIjK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου